Khai mạc trực tuyến Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

04/10/2021

     Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-HVDT ngày 16/8/2021 của Học viện Dân tộc (HVDT) về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2021-2022. Sáng ngày 4/10/2021, HVDT tổ chức khai mạc trực tuyến Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2021-2022. Tham dự buổi khai mạc có GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT; các thầy, cô giáo cùng toàn thể sinh viên khóa 1 năm học 2021-2022 của HVDT.

     GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT chúc mừng các tân sinh viên khóa 1 đã trúng tuyến vào HVDT, trong bối cảnh hiện tại HVDT bố trí cho sinh viên học trực tuyến, hy vọng thời gian tới dịch bệnh được kiểm soát để các em được gặp thầy, cô và các bạn tại HVDT.

Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2021-2022

     Tuần sinh hoạt công dân - HSSV sẽ cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chính sách mới về giáo dục, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 của HVDT; quyền lợi, nghĩa vụ của công dân - HSSV trong việc thực hiện quy chế, quy định đào tạo, giáo dục chính trị, chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật về công tác HSSV. Những nội dung được phổ biến, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của cơ sở giáo dục nơi các em theo học.

     Sau phần khai mạc, sinh viên được nghe GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT giới thiệu về HVDT và chiến lược phát triển HVDT; một số nội dung công tác trọng tâm của HVDT năm học 2021-2022; TS. Trần Đăng Khởi, Phó trưởng Khoa, phụ trách Khoa Cơ bản trình bày chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chuyên đề sẽ được thầy, cô trao đổi, phổ biến tới sinh viên trong buổi lên lớp tiếp theo.

     Trong quá trình học tập thảo luận, đối thoại, viết bài thu hoạch, đánh giá. Kết quả hoàn thành Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2021-2022 là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả rèn luyện và xét danh hiệu thi đua cho sinh viên năm học 2021 - 2022.                                                                 

                                                                         Thu Phương

 

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068