Số ký hiệu văn bản

32/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

25-03-2024

Ngày hiệu lực

25-03-2024

Người ký

Giám đốc Trần Trung

Trích yếu

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày KH&CN Việt Nam của Hội đồng KH&CN Ủy ban Dân tộc

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068