Tin nổi bật
Tin tức
Ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi bò thịt: Hiệu quả trông thấy của mô hình nhằm góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi bò thịt: Hiệu quả trông thấy của mô hình nhằm góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Năng suất đàn bê sinh ra có khối lượng cơ thể lớn hơn, sinh trưởng nhanh hơn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường... là những kết quả đạt được trong việc ứng dụng khoa học và công nghệ (KHCN) vào chăn nuôi bò thịt tại một số địa phương vùng đồng bào DTTS. Dự án do Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc, Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) chủ trì thực hiện
Triển khai mô hình trồng bưởi diễn, nuôi gà đen và nuôi bò thịt theo phương pháp mới tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Triển khai mô hình trồng bưởi diễn, nuôi gà đen và nuôi bò thịt theo phương pháp mới tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Vừa qua, tại huyện Yên Sơn. tỉnh Tuyên Quang, Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc, Học viện Dân tộc đã tổ chức Hội thảo tập huấn triển khai mô hình trồng bưởi diễn nuôi gà đen và nuôi bò thịt theo phương pháp mới .TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện chiến lược và Chính sách dân tộc, Chủ nhiệm dụ án chủ trì hội thảo.
Bài giới thiệu
Bài giới thiệu Bài giới thiệu