HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN

 

Bế Trung Anh

Chủ tịch Hội
Học viện

0243.226.2592

BAN GIÁM ĐỐC

 

Trần Trung

 Giám đốc Học viện

0243.786.8108

KHOA CƠ BẢN

 

Trần Đăng Khởi

Phó trưởng Khoa 

0243.795.7205

Hà Thị Giang

 Giảng viên

 

Trần Thùy Dương

 Giảng viên

 

Ngô Quang Sơn

 Giảng viên

 

KHOA DỰ BỊ ĐẠI HỌC

 

Phan Hồng Minh

Phó trưởng khoa

0243.541.0041

Đỗ Thuý Hằng

  Chuyên viên

 

Nguyễn Thị Hiếu

Chuyên viên 

 

Lê Hoàng Đức

 Chuyên viên

 

KHOA SAU ĐẠI HỌC

 

La Đức Minh

Trưởng phòng

0243.767.3196

Nguyễn Thị Nhiên

 

 

Nguyễn Thu Trang

 

 

KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

 

Phạm Thị Kim Cương

Phó trưởng khoa

0243.783.1663

Lê Thị Thu Thanh

  Giảng viên

 

Lê Thanh Bình

  Giảng viên

 

Lê Thị Huyền

Giảng viên 

 

Trịnh Quang Cảnh

Giảng viên

 

KHOA VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ

 

 

Giang Khắc Bình

Trưởng khoa

0243.553.9542

Vì Thị Lan Phương

 Giảng viên

 

Nguyễn Thị Thuận

  Giảng viên

 

Quản Minh Phương

  Giảng viên

 

VĂN PHÒNG

 

Nguyễn Thị Hạnh

 Chánh Văn phòng

0243.791.3001

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Văn Thư

0243.783.1662

Nguyễn Thị Nhung

  Chuyên viên

 

Lò Văn Bun

 Chuyên viên 

 

Vũ Thị Thu Trang

 Chuyên viên

 

Lý Trần Cương

 Chuyên viên 

 

Mai Vũ Phong

  Chuyên viên 

 

Lý A Chông

Chuyên viên 

 

Nguyễn Anh Sơn

Chuyên viên 

 

Lý Thị Thu Hằng

  Chuyên viên

 

Nguyễn Hồng Tâm

Lái xe 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

Đậu Thế Tụng

Q.Trưởng phòng

0243.226.2594

Nguyễn Thị Huyền My

 Chuyên viên

 

Nguyễn Thị Kiều Nhung

 Chuyên viên

 

Phạm Thị Hường

 Chuyên viên

 

Phùng Khánh Vân

 Chuyên viên

 

Lê Thị Thúy

 Chuyên viên

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI VỤ

 

Lê Tuấn Quỳnh

Trưởng phòng,

 kế toán trưởng

0243.7831658

Lê Thị Thuý

 Chuyên viên

0243.767.3200

Lang Thị Dung

 Chuyên viên

0243.784.8893

Nguyễn Thị Lan

 Chuyên viên

 

Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Thủ quỹ

 

Mã Linh Vân

 Chuyên viên

 

Hoàng Diệu Linh

 Chuyên viên

 

Trần Thị Thùy Dương

 Chuyên viên

 

Vũ Thuỳ Minh

 Chuyên viên

 

Mai Đức Hùng

Chuyên viên 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

Phí Hùng Cường

Trưởng phòng

0243.7831.661

Nguyễn Thị Bích Thu

Phó trưởng phòng

0243.226.2593

Âu Thị Tân

 Chuyên viên

 

Vũ Đức Long

 Chuyên viên

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

Nguyễn Thị Ánh
Tuyết

Trưởng phòng

0243.784.9890

Vũ Đăng Truyền

 Chuyên viên

 

PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Nguyễn Thị Thân Thủy

Phó trưởng phòng

0243.553.9543

Đinh Thị Hòa

Phó trưởng phòng

 

Nguyễn Thị Hảo

 Chuyên viên

 

Dương Hiền Dịu

 Chuyên viên

 

Ngô Thị Phương Quý

 Chuyên viên

 

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & HỌC SINH, SINH VIÊN

 

Đỗ Thị Thu Hiên

Trưởng phòng

0243.767.3201

Nông Hồng Sơn

Phó trưởng phòng

 

Đinh Thị Phúc

 Chuyên viên

 

Vũ Quốc Vượng

 Chuyên viên

 

Trịnh Thị Chiên

 Chuyên viên

 

VIỆN CHIẾN LƯỢC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

 

Nguyễn Hồng Vĩ

Viện trưởng

0246.684.4162

Phan Văn Cương

Phó Viện trưởng

 

Hoàng Lệ Nhật

Phó Viện trưởng

0243.791.3003

Bùi Thuỳ Trang

Chuyên viên 

 

Hà Thị Hoà

Chuyên viên

 

Phương Đoàn

Chuyên viên 

 

Đinh Thị Thu Thảo

Chuyên viên 

 

VIỆN NGHIÊN CỨU VĂN HÓA DÂN TỘC

 

Vũ Thị Thanh Minh

Viện trưởng

0243.791.2996

Ngô Thị Trinh

Chuyên viên

 

Trần Quốc Hùng

Chuyên viên

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CÔNG TÁC DÂN TỘC

 

Nguyễn Văn
Dũng

Giám đốc Trung tâm

02437.957.206

Hoàng Thị Xuân

Phó Giám đốc Trung tâm

 

Trịnh Thị Sợi

Chuyên viên 

 

Hàn Thị Minh Thảo

Chuyên viên 

 

Đặng Văn Dũng

  Chuyên viên

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

 

Nguyễn Hồng Hải

 Giám đốc

0243.783.1660

Bùi Ánh Thơ

Phó Giám đốc

0243.791.3004

Phạm Văn Hiếu

 Chuyên viên

 

Chu Minh Quân

 Chuyên viên

 

Nguyễn Thu Phương

 Chuyên viên

 

TRUNG TÂM TƯ VẤN CHUYỂN GIAO KH& CN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN MÚI

 

Hà Quang Khuê

Giám đốc

043.765.3708

Nguyễn Thị Luyện

  Chuyên viên

 

Nguyễn Bình Minh

  Chuyên viên

 

Phạm Quang Minh

  Chuyên viên

 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

 

Nguyễn Văn Chí

Giám đốc

0243.7.957.205

Phạm Duy Hưng

Phó Giám đốc

 

Trần Thu Hoài

Chuyên viên

 

Lê Văn Thành

  Chuyên viên

 

Nguyễn Thị Thu Hoa

  Chuyên viên

 

Trần Thị Hải

  Chuyên viên

 

TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU DÂN TỘC

0243.210.4827

Nguyễn Duy Dũng

Chuyên viên

 

Trần Công Hiếu

Chuyên viên 

 

Nguyễn Nguyệt Thu

  Chuyên viên

 

Lại Viết Lộc

  Chuyên viên

 

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068