Thông báo lần 2 v/v danh sách sinh viên của Học viện Dân tộc chưa hoàn thành việc đóng học phí đúng hạn trong năm 2024

03/04/2024

Tải danh sách tại đường link sau: 26/TB-HVDT

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068