Đoàn công tác Học viện Dân tộc làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

22/04/2024

     Ngày 16/4/2024, Đoàn công tác Học viện Dân tộc do PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng, Phó Giám đốc Học viện đã có buổi gặp gỡ và làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện các Tiểu dự án 2, Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thuộc Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Đoàn công tác Học viện Dân tộc chụp ảnh lưu niệm với Đ/c Cầm Hà Chung – Trưởng ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ

     Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Cầm Hà Chung, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các nội dung trên. Sau khi nghe trình bày, Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc đã thống nhất hai bên sẽ thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp, hỗ trợ Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ về công tác bồi dưỡng kiến thức dân tộc và đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp.

     Sau cuộc gặp gỡ, hai bên đã đạt được một số thỏa thuận và nhất trí cao về việc hợp tác trong thời gian tới, đưa mối quan hệ của Học viện Dân tộc và Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển./.

Ban biên tập

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068