Số ký hiệu văn bản

Mẫu 2c-BNV/2008

Tên biểu mẫu

Mẫu Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức

Ngày ban hành

2008

Cơ quan ban hành

Bộ/Cơ quan ngang bộ

Toàn văn

Tải về