Họp thông qua hồ sơ của Đề án đặc thù “Hỗ trợ hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tạo điều kiện cho sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hành và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp”

16/04/2024

     Ngày 16/4/2024, tại Trụ sở Học viện Dân tộc, GS.TS Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc đã chủ trì cuộc họp Họp thông qua hồ sơ của Đề án đặc thù “Hỗ trợ hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tạo điều kiện cho sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hành và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp”. Tham dự cuộc họp còn có các thành viên Ban biên tập, Tổ biên soạn của Đề án.

Toàn cảnh cuộc họp

     Trong khuôn khổ cuộc họp, GS. TS Trần Trung  đã thông qua nội dung của hồ sơ của Đề án; đồng thời, thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tập trung thảo luận đối với các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án, nội dung xoay quanh vấn đề cấu trúc, niên độ, khung nội dung, ý tưởng và nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong Đề án…

     Kết luận cuộc họp, GS.TS Trần Trung chủ trì cuộc họp đánh giá cao những ý kiến đóng góp của thành viên dự họp; mong muốn các thành viên trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu, đóng góp một số ý trọng tâm về nội dung; cấu trúc đề án thì không ghi năm và bao gồm các mục: Sự cần thiết và cơ sở xây dựng Đề án, Thực trạng, Nội dung của đề án, Dự báo hiệu quả của Đề án…Đề nghị Tổ biên soạn tiếp thu ý kiến của các thành viên tại cuộc họp để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án theo đúng tiến độ đề ra.

 

Phạm Hiếu

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068