Họp đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động Quý I năm 2024

17/04/2024

Sáng 17/4/2024, cuộc họp đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động Quý I năm 2024 đã diễn ra tại trụ sở Học viện Dân tộc dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Trung - Giám đốc Học viện, tham dự còn có các Phó Giám đốc Học viện và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh cuộc họp         

     Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiên – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ trình bày báo cáo đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động Quý I. Sau đó, lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng, Trung tâm Thông tin – Thư viện, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng Kế hoạch – Tài vụ, Phòng Đào tạo đã lần lượt báo cáo các nhiệm vụ chậm muộn, chưa hoàn thành của các cá nhân và đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ như Đề án 06, văn bản trình Ủy ban Dân tộc, thanh quyết toán, chứng chỉ bồi dưỡng…

     Sau khi nghe ý kiến trao đổi giữa các đơn vị và rà soát lại theo báo cáo đánh giá, xếp loại của Phòng Tổ chức cán bộ, GS.TS. Trần Trung về cơ bản nhất trí với bản đánh giá, khẳng định: về cơ bản, các công việc, nhiệm vụ trong Quý I đều bám sát tiến độ đề ra; các cá nhân và các đơn vị đều tích cực và chủ động hơn trong công việc được giao; khối lượng công việc trong Quý tăng đột biến với các công việc trọng tâm: là cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học Công nghệ Ủy ban Dân tộc, thực hiện 03 dự án lớn trong Chương trình Mục tiêu quốc gia, chủ nhiệm 02 đề án trình Chính phủ.

     Ngoài những thành tích đã đạt được trong Quý I, Giám đốc Học viện cũng chỉ ra những vấn đề cần phải giải quyết, cho rằng các nhiệm vụ chậm muộn là do thiếu ý thức ở một bộ phận viên chức, người lao động và đề nghị: (1) Xếp loại để quản lý, đôn đốc các cá nhân theo tiến độc công việc được giao, là căn cứ công khai, rõ ràng để thực hiện công tác sử dụng cán bộ; (2) Khi xếp loại, cần phân thành 2 nhóm là nhóm 1: hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhóm 2: hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ (những cá nhân nằm trong danh sách rà soát chậm muộn, vi phạm khuyết điểm); (3) Cần làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện, các đơn vị giúp việc thì chịu trách nhiệm trước đơn vị đầu mối.

     Cuối cùng, Giám đốc Học viện kết luận: chọn mốc 31/3 là thời gian phê duyệt kế hoạch, dự toán, đây là cột mốc để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ; yêu cầu trong các thông báo, kết luận phải ghi mốc thời gian trình văn bản; đề nghị Văn phòng Học viện bám sát tiến độ, xử lý trình văn bản đúng quy định: các văn bản trình Giám đốc Học viện vẫn trình bằng văn bản giấy, các văn bản trình Ủy ban Dân tộc phải qua cả hệ điều hành tác nghiệp và văn bản giấy; giao phòng Tổ chức cán bộ rà soát lại để đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động Quý I cho phù hợp, trình Giám đốc phê duyệt đúng quy định./.

Công Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068