Số ký hiệu văn bản

68/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

30-08-2023

Ngày hiệu lực

30-08-2023

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Kế hoạch Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2023-2024

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068