Số ký hiệu văn bản

39/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

04-04-2024

Ngày hiệu lực

04-04-2024

Người ký

Giám đốc Trần Trung

Trích yếu

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ v/v tăng cường CTPH giữa nhà trường, gia đình và XH trong phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và TNXH trong HS, SV tại HVDT

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068