Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án đặc thù “Hỗ trợ hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tạo điều kiện cho sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hành và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp”

04/04/2024

     Ngày 02/4/2024, tại Trụ sở Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đã chủ trì cuộc họp của Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án đặc thù “Hỗ trợ hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế tạo điều kiện cho sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hành và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp”.

Toàn cảnh cuộc họp

    Tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đã thông qua nội dung dự thảo Đề án; đồng thời, thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tập trung thảo luận đối với các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án, nội dung xoay quanh vấn đề về tên gọi, phân kì, niên độ, khung nội dung, ý tưởng và nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong Đề án…

Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập thảo luận tại cuộc họp

     Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đánh giá cao ý kiến đóng góp của thành viên dự họp; mong muốn các thành viên trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến để sớm hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Giao Học viện Dân tộc, đơn vị Thường trực của Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của các thành viên tại cuộc họp để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án theo tiến đồ đề ra.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà cùng các thành viên trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập

 

                                                                                         Hà Quang Khuê

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068