Hội thảo “Xây dựng Bộ Dư địa chí các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng: Lý luận và thực tiễn” thuộc đề tài "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng  Bộ Dư địa chí các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng"

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh: "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng  Bộ Dư địa chí các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng", sáng ngày 3/11/2023, tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc – đơn vị chủ trì nhiệm vụ - đã phối hợp với Ban Dân tộc và Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo "Xây dựng Bộ Dư địa chí các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Lâm Đồng: Lý luận và thực tiễn". Đồng Chủ trì Hội thảo gồm TS. Nguyễn Thị Bích Thu – Chủ nhiệm đề tài; Ông Dơ Woang Ya Gương, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng; ThS. Nguyễn Ngọc Huy – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng. Tham dự Hội thảo, có Ông Bon Yo Soan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; Bà Cil Bri - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện/thành phố của tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo cấp Phòng của Ban Dân tộc, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch của tỉnh Lâm Đồng; Ban Chủ nhiệm đề tài, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng.

Trang: Đầu Trước Tiếp Cuối

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068