Thông báo v/v thu tiền học phí học kỳ I năm học 2023-2024 sinh viên khóa 3 lớp KTGD vùng DTTS của HVDT

23/01/2024

Tải file Thông báo tại đường link sau: 06/TB-HVDT

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068