Số ký hiệu văn bản

42/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

12-04-2024

Ngày hiệu lực

12-04-2024

Người ký

Giám đốc Trần Trung

Trích yếu

Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068