Số ký hiệu văn bản

38/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

04-04-2024

Ngày hiệu lực

04-04-2024

Người ký

Giám đốc Trần Trung

Trích yếu

Kế hoạch Tổ chức khảo sát về tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược phát triển của HVDT năm 2024

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068