Hội thảo Tham vấn lấy ý kiến góp ý để triển khai xây dựng CT biên soạn tài liệu bồi dưỡng KTDT đối với CB, CC thuộc nhóm ĐT1 và nhóm ĐT2; chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật tài liệu bồi dưỡng KTDT đối với nhóm ĐT 3 và nhóm ĐT4 theo Quyết định số 771/ QĐ-TTg của TTCP

Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2020, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội thảo Tham vấn lấy ý kiến góp ý để triển khai xây dựng chương trình biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức thuộc nhóm đối tượng 1 và nhóm đối tượng 2; chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện, cập nhật tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 theo Quyết định số 771/ QĐ-Ttg của Thủ tướng chính phủ. TS Hoàng Xuân Lương- Nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và PGS.TS Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT đồng chủ trì Hội nghị. Tới dự Hội thảo có đồng chí  Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS Trần Hậu Thành, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ , Ban Tổ chức Trung Ương; đại diện lãnh đạo đến từ Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội, Học viện chính trị  Bộ Quốc phòng, Đại học Kiểm sát, Học viện Chính trị Khu vực I...; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chính sách, Vụ Dân tộc thiểu sổ của  Ủy ban Dân tộc; cùng thành viên của các Tổ soạn thảo chuyên đề, nhà khoa học đến từ trong và ngoài HVDT.

Trang: Đầu Trước Tiếp Cuối

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068