Họp đề xuất bổ sung, điều chỉnh nội dung các văn bản của Chương trình mục tiêu quốc gia 1719

15/04/2024

     Sáng ngày 15/4/2024, tại trụ sở Học viện Dân tộc đã diễn ra cuộc họp  đề xuất bổ sung, điều chỉnh nội dung các văn bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoaạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. GS. TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có các Phó Giám đốc Học viện, Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị trực thuộc có liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp

     Tại cuộc họp Giám đốc đã nghe báo cáo từ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc liên quan về tình hình thực hiện các thủ tục hành chính trình Thứ trưởng của các đơn vị theo phân công. Về nôi dung góp ý các văn bản, Giám đốc nhấn mạnh các đơn vị tập trung chỉnh sửa 03 tiểu dụ án trong đó lấy tiểu dự án 5.2 là trọng tâm vì là dự án Học viện Dân tộc chủ trì. Chú ý đến các vấn đề đối tượng thụ hưởng, đối tượng bồi dưỡng, đơn vị chủ trì, nguồn kinh phí…

     Kết luận tại cuộc họp Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị tập trung chỉnh sửa lại nội dung của các Quyết định theo ý kiến đã thống nhất tại cuộc họp. Các đơn vị đầu mối trình xin ý kiến các phó Giám đốc phụ trách gửi về phòng Kế hoạch – Tài vụ tổng hợp trình Giám đốc Học viện ký duyệt.

Phạm Hiếu

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068