Hội thảo nâng cao chất lượng quản lý theo phương thức học tín chỉ năm 2021 của Học viện Dân tộc

26/08/2021

      Sáng ngày 26/8/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức hội thảo trực tuyến về nâng cao chất lượng quản lý theo phương thức học tín chỉ năm 2021 của Học viện Dân tộc. Chủ trì hội thảo GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT; tham dự hội thảo có các chuyên gia, lãnh đạo một số cơ sở giáo dục đại học; lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm và giảng viên cơ hữu của HVDT. Hội thảo diễn ra trong hai ngày, từ ngày 26/8 đến ngày 27/8/2021.

GS. TS. Trần Trung phát biểu tại Hội nghị trực tuyến

      Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT giới thiệu tóm tắt về HVDT từ giai đoạn thành lập đến nay, năm 2021 là năm đầu HVDT tổ chức tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học chính quy. HVDT thực hiện đào tạo các ngành đặc thù, riêng đối tượng tuyển sinh và quy chế đào tạo không đặc thù, trên cơ sở đó đề nghị báo cáo viên và đại biểu tham dự thảo luận, trao đổi để làm rõ các vấn đề đặt ra. Mong muốn thông qua hội thảo báo cáo viên và viên chức, giảng viên của HVDT được trao đổi, chia sẻ thông tin kịp thời, thu thập được những điều bổ ích, giá trị để ứng dụng trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Chương trình hội thảo ngày 26/8/2021, viên chức, giảng viên của HVDT được lắng nghe nội dung chia sẻ của hai báo cáo viên.

       TS. Đỗ Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương với nội dung báo cáo, chia sẻ về phương thức tổ chức đào tạo tín chỉ thực hiện theo Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tập trung vào một số vấn đề về đào tạo theo hệ thống tín chỉ; nội dung chính trong Quy chế; triển khai thực hiện Quy chế tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại cơ sở giáo dục đại học.

      Các vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo; cố vấn học tập và đánh giá kết quả học tập được TS. Cao Xuân Liễu, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Quản lý giáo dục báo cáo và chia sẻ ở nội dung đánh giá kết quả học tập theo học chế tín chỉ; hồ sơ quản lý đào tạo và phần mềm tác nghiệp theo học chế tín chỉ.

        Sau phần trình bày của báo cáo viên, hội thảo đã tập trung thảo luận về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, xây dựng phần mềm quản lý đào tạo, tiến độ và thời gian đào tạo cần sắp xếp hợp lý để thích ứng trong bối cảnh phòng, chống dịch… Một số nội dung sẽ được các đơn vị trong HVDT trao đổi và tổng hợp trong chiều ngày 26/8/2021.

      Kết luận hội thảo, GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn thầy, cô đến từ các cơ sở đào tạo đã dành cho HVDT thời gian để chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện; báo cáo viên và đại biểu tham dự hội thảo đã trao đổi, chia sẻ làm rõ một số vấn đề đặt ra. Giao các đơn vị chuyên môn chủ động tổ chức sinh hoạt nhóm bằng hình thức phù hợp, trao đổi, tổng hợp những vấn đề cần làm rõ gửi Phòng Đào tạo làm đầu mối liên hệ với báo cáo viên để được chia sẻ, giải đáp và hướng dẫn. Phòng Đào tạo đối chiếu nội dung báo cáo viên chia sẻ với dự thảo văn bản chuyên môn của HVDT để điều chỉnh cho phù hợp, chuẩn bị tốt các nội dung cho năm học mới./.

Thu Phương

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068