Hội đồng Học viện Dân tộc họp góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Dân tộc

24/07/2020

      Sáng ngày 24/7/2020 tại Ủy ban Dân tộc số 349 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Hội đồng Học viện Dân tộc (HVDT) đã họp lấy ý kiến góp ý về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HVDT. Chủ trì cuộc họp, PGS. TS Bế Trung Anh, Chủ tịch Hội đồng HVDT; tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng HVDT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh cuộc họp

      Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng HVDT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thảo luận về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HVDT. Nội dung thảo luận tập trung về vấn đề phương pháp viện dẫn các văn bản quy phạm pháp luật để đưa vào Quy chế; quyền hạn, trách nhiệm của các cá nhân, Hội đồng HVDT và lãnh đạo HVDT theo quy định pháp luật…

      Kết luận cuộc họp, PGS. TS. Bế Trung Anh, Chủ tịch Hội đồng HVDT ghi nhận và tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng HVDT, cơ bản nhất trí về bố cục của dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của HVDT, bên cạnh đó cần xem xét nội dung dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HVDT, tránh trùng với quy định của văn bản quy phạm pháp luật; phân tách rõ nội dung thuộc thẩm quyền của cá nhân và tổ chức; tham khảo thêm ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thiện nội dung Quy chế./.

Minh Quân