Học viện Dân tộc mở rộng hợp tác quốc tế trong công tác nghiên cứu khoa học

01/11/2019

     Vào ngày 31/10/2019, tại trụ sở chính Học viện Dân tộc đã diễn ra buổi làm việc với GS. TS. Toru Sakane từ Đại học Hosei - Nhật Bản sang nghiên cứu tại Học viện Dân tộc.

     Học viện Dân tộc hiện đang tăng cường mở rộng các hoạt động hợp tác trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy trên cơ sở các mối quan hệ sẵn có phù hợp với quy định về quản lý các hoạt động đối ngoại của Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tích cực thúc đẩy công bố quốc tế, góp phần giới thiệu hình ảnh của Học viện Dân tộc với các trường đại học trong nước và quốc tế, tăng cơ hội tiếp cận với các nhà tài trợ quốc tế trong các nghiên cứu khoa học đối với vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

GS. TS. Toru Sakane cùng Ban Giám đốc, đại diện cán bộ Học viện Dân tộc

     GS. TS. Toru Sakane là giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Hosei, Tokyo, giảng dạy Chính sách công quốc tế, Hành chính công và Chính sách đấu thầu quốc tế… Đồng thời, ông cũng là thành viên Ủy ban Kiểm tra chuyên viên pháp chế và quản trị của Nhật Bản.

     Trước đây, GS. TS. Toru Sakane đã từng hợp tác thực hiện với Ủy ban Dân tộc 02 chương trình đào tạo: “Quản trị và quản lý công tại Nhật Bản với trọng tâm là dân tộc thiểu số và phát triển địa phương” và Chương trình “Các dân tộc thiểu số và nông nghiệp Nhật Bản. Khuyến khích nông nghiệp và chính sách dân tộc Ainu, phát triển địa phương, chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã nông nghiệp”.

     GS. TS. Toru Sakane Nhật Bản dự định sẽ thực hiện công tác nghiên cứu khoa học tại Việt Nam trong thời gian 02 năm với các đề tài chính như “Chính sách công quốc tế và hành chính công quốc tế đối với Nhật Bản - Việt Nam và các quốc gia ASEAN khác”và “Ý nghĩa của việc phát triển nguồn nhân lực và ngăn ngừa thảm họa trong phát triển bền vững và vai trò của Học viện Dân tộc”… cùng một số các đề tài phụ khác. Việc nghiên cứu của GS. TS. Toru Sakane Nhật Bản sẽ được tiến hành không chỉ trong phạm vi Học viện Dân tộc mà còn phối hợp với các trường đại học, học viện khác, các tổ chức liên quan tại Việt Nam và Nhật Bản, một số quốc gia ASEAN.

     Phát biểu tại buổi làm viêc, PGS. TS. Trần Trung, Q. Giám đốc Học viện rất vui mừng chào đón GS. TS. Toru Sakane Nhật Bản tới nghiên cứu tại Học viện Dân tộc và sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất để hỗ trợ cho công tác nghiên cứu của Giáo sư trong thời gian ở Việt Nam. Ngoài ra, Học viện Dân tộc cũng mong muốn, thông qua hoạt động nghiên cứu này, GS. TS. Toru Sakane sẽ trở thành cầu nối hợp tác giữa Học viện Dân tộc với các chuyên gia, tổ chức giảng dạy và nghiên cứu tại Nhật Bản nói chung và Đại học Hosei Nhật Bản nói riêng.

     Bên cạnh đó, Học viện Dân tộc dự kiến sẽ hợp tác cùng GS. TS. Toru Sakane thực hiện một số hoạt động nghiên cứu như “Nghiên cứu về ứng phó thiên tai và xây dựng cộng đồng có khả năng chống chịu thiên tai, tang cường hồi phục sau thiên tai tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Việt Nam.”và “Giới thiệu về dân tộc thiểu số Ainu, quan điểm, chính sách của chính phủ Nhật Bản đối với người dân tộc thiểu số Ainu.”./.

Minh Quân