Đại hội Chi bộ Khối khoa số 1 nhiệm kỳ 2020 - 2022

23/03/2020

     Ngày 19/03/2020, tại Học viện Dân tộc (HVDT) Chi bộ Khối Khoa số 1 tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Văn Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc, Phó Viện trưởng viện Chiến lược và chính sách Dân tộc; các đồng chí trong Đảng ủy HVDT; cấp ủy các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Khối khoa số 1 cùng tham dự.

Toàn cảnh Đại hội

     Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Chi bộ Khối khoa số 1 lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí La Đức Minh, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa sau Đại học cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ  2017 - 2020 Chi bộ có 07 đảng viên. Đến nay Chi bộ có 09 đảng viên, trong đó 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư; Các đảng viên sinh hoạt chuyên môn tại 03 khoa đó là: Khoa Cơ bản ; Khoa Dự bị đại học; Khoa Sau đại học. Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm sát sao của Đảng ủy Học viện Dân tộc, sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo Chi bộ. Đảng viên trong Chi bộ có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao với 01 Đảng viên là PGS. TS,  04 đảng viên có trình độ tiến sĩ; 04 đảng viên có trình độ thạc sĩ (01 đảng viên đang làm nghiên cứu sinh); Lập trường tư tưởng vững vàng; Gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của cấp trên và của chi bộ; Có ý thức xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ; Luôn phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt công việc được giao và tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Học viện.

Đồng chí La Đức Minh, Bí thư Chi bộ trình bày báo cáo tại Đại hội

     Mặc dù, hiện nay Chi bộ còn gặp một số khó khăn do chỉ có 09 đảng viên, chưa có cấp ủy Chi bộ nên trong công tác lãnh đạo và đảng vụ còn nhiều hạn chế. Mặt khác, Chi bộ có đồng chí Phó Bí thư đang đi học tập trung; một số đồng chí do nhiệm vụ biệt phái công tác nên gặp khó khăn trong việc bố trí lịch sinh hoạt Chi bộ. Nhưng trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác gắn với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối; nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra với nhiều kết quả nổi bật:Tham mưu tổ chức đoàn giảng viên học tập, nghiên kiến thực tế để tổ chức chức hoạt động bồi dưỡng dự bị đại học. Xây dựng chương trình các môn học, tổ chức Hội thảo góp ý chương trình, kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng hệ dự bị đại học. Tập trung xây dựng đề án bồi dưỡng Dự bị đại học đã được Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt giao chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2020 - 2021 là 100 học sinh (Công văn số 3123/BGDĐT-GDDT, ngày 23/7/2019). Làm tốt công tác xây dựng chương trình đào tạo Đại học ngành Giáo dục học, Ngành Kinh tế giáo dục; Biên soạn tài liệu các chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng; Triển khai bồi dưỡng cán bộ theo chương trình 135, Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu tổ chức ký kết các chương trình phối hợp với Đại học Thái Nguyên, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam tuyển sinh sau đại học, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tổ chức thực hiện 07 Hội thảo “Tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số phục vụ xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và phối hợp tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tưởng Chính phủ”. Bên cạnh đó, Chi bộ lãnh đạo Tổ công đoàn, Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động có chất lượng theo Điều lệ. Kịp thời động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, người lao động.

     Tại Đại hội, các đại biểu cũng góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc, nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong đó, trọng tâm thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 với mục tiêu xây dựng Chi ủy thực sự vững mạnh có đủ năng lực đảm đương được nhiệm vụ lãnh đạo, xây dựng tập thể các đơn vị đoàn kết thống nhất; Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, trú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên có chuyên môn, nghiệp vụ sâu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, xác định phương hướng hoạt động là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên. Kiện toàn tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Chi bộ đối với chính quyền và các tổ chức đoàn thể, chính trị. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Phan Văn Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả mà Chi bộ Khối khoa số 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế mà Chi bộ cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, đã nêu lên một số nội dung gợi mở để Đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận như: Cấp ủy Chi bộ cần phải thực sự quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo; tập trung vào việc nâng cao chất lượng tổ chức Đảng; Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát chi bộ, nhất là trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên…

     Đại hội tiến hành bầu Bí thư và Phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2022, kết quả như sau: đồng chí La Đức Minh, Trưởng khoa Sau đại học tái đắc cử chức Bí thư Chi bộ Khối Khoa số 1; đồng chí Trần Đăng Khởi, Phụ trách khoa Cơ bản giữ chức Phó bí thư Chi bộ. Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội với 100% đảng viên tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

Chi bộ Khối Khoa số 01

     Thay mặt Chi bộ Khối khoa số 1 nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí La Đức Minh, Bí thư Chi bộ đã gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Ban Giám đốc HVDT đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Chi bộ trong thời gian qua, cùng sự nỗ lực cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Phạm Hiếu