Tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên tại Hà Nội năm 2023

22/12/2023

     Thực hiện Quyết định số 611/QĐ-UBDT ngày 21/8/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện Nội dung 1, Tiểu dự án 2, Dự án 5 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 20/12/2023 đến ngày 22/12/2023, Học viện Dân tộc phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, tổ chức Lớp Tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên và các nhà khoa học tại Hà Nội năm 2023. Tới dự Lễ Khai giảng, về phía Học viện Dân tộc có GS.TS Trần Trung, Giám đốc Học viện; về phía Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, có PGS. TS. Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng trường; cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức, giảng viên và học viên của lớp.

     Học viên tham dự tập huấn là giảng viên, cán bộ của các Học viện, Trường đại học, Viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội và đặc biệt là có sự tham gia đông đảo của cán bộ, giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

PGS. TS. Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tại Lễ bế giảng

     Trong 3 ngày tập huấn, học viên đã được các giảng viên, báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và công tác dân tộc trang bị kiến thức, phương pháp báo cáo, giảng dạy kiến thức dân tộc về: Tổng quan về các dân tộc thiểu số Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Công tác Quốc phòng – an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Hệ thống chính trị vùng dân tộc thiếu số.

GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT phát biểu tại Lễ bế giảng

     Phát biểu tại Lễ bế giảng, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban tổ chức lớp; đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy đã chuẩn bị tốt bài giảng, có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu chính sách dân tộc, công tác dân tộc, nhiệt tình, trách nhiệm trong giảng dạy. Đồng thời, học viên của lớp đã chủ động, tích cực trong học tập, thực hiện tốt nội quy, quy chế của lớp. Bên cạnh đó, các học viên cũng đóng góp ý kiến với Ban Tổ chức về công tác tổ chức lớp, về nội dung, chương trình, các điều kiện đảm bảo một cách nhiệt tình, trách nhiệm cao nhất. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức đã nghiêm túc rút kinh nghiệm để tổ chức các khoá bồi dưỡng sau được tốt hơn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tạo điều kiện tốt nhất cho học viên tham gia Lớp tập huấn.

GS. TS. Trần Trung trao chứng chỉ cho các học viên

     Kết thúc lớp tập huấn, 100% học viên tham dự đều được Học viện Dân tộc cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học.

Ban Biên tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068