Số ký hiệu văn bản

63/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

14-05-2024

Ngày hiệu lực

14-05-2024

Người ký

Giám đốc Trần Trung

Trích yếu

Kế hoạch Tổ chức thi hết các học phần học kỳ II lớp K1-KTGD và lớp K2- KTGD năm học 2023-2024

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068