Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang năm 2024

28/06/2024

     Thực hiện kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 18/01/2024 của UBND huyện Bắc Mê về bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho đối tượng 4, thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS) huyện Bắc Mê năm 2024, ngày 27/6/2024, Học viện Dân tộc phối hợp với UBND huyện Bắc Mê, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 4 (Theo Quyết định số 771/Q Đ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ) gồm: Công chức tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc cơ quan cấp huyện; Cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Bí thư chi bộ, trưởng thôn trên địa bàn đồng bào DTTS.

Khai giảng lớp Bồi dưỡng

     Việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc nhằm nâng cao kiến thức về dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, các chính sách dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc, bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố ở địa bàn đông đồng bào DTTS, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

     Lớp bồi dưỡng được thực hiện trong 05 ngày (từ 27/6/2024 đến 01/7/2024) gồm các chuyên đề do các giảng viên Học viện Dân tộc lên lớp tập huấn, bồi dưỡng, cụ thể như sau: Quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Công tác quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Công tác quốc phòng - an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

     Ban Tổ chức lớp đề nghị các giảng viên nhiệt tình truyền đạt những kiến thức về quản lý nhà nước cho các học viên; các học viên phải nghiêm túc chấp hành nội quy học tập, tham gia đầy đủ các buổi học và nội dung các bài giảng; tranh thủ nghiên cứu tài liệu, trao đổi với đồng chí, đồng nghiệp, với giảng viên để tích lũy được nhiều kiến thức. Sau khi tập huấn xong sẽ có điều kiện đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao, đi đầu trong việc thực hiện công tác dân tộc của địa phương./.

Ánh Tuyết

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068