Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức ở Sóc Trăng

04/10/2022

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ công tác tại vùng đồng bào dân tộc Khmer.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với giảng viên Học viện dân tộc.

Ngày 3/10, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc: Lớp dành cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương (đối tượng 3) và Lớp dành cho đối tượng là công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo (đối tượng 4).

Học viên dự lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc.

Tham dự lớp bồi dưỡng có gần 160 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc; Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số; Cán bộ thuộc lực lượng vũ trang (Công an, Quân sự, Biên phòng) tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trong thời gian học 5 ngày, học viên tham dự lớp bồi dưỡng được các giảng viên của Học viện Dân tộc truyền đạt các nhóm kiến thức chuyên đề về: Tổng quan các dân tộc thiểu số Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Ngoài ra các học viên còn được thông tin các kiến thức về công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh ở vùng dân tộc thiểu số.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; Tổng quan về những chính sách dân tộc đã và đang triển khai thực hiện trong tình hình hiện nay; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu giai đoạn 2021-2025 với các nội dung liên quan đến bản sắc văn hóa của các dân tộc, công tác quốc phòng an ninh ở vùng dân tộc thiểu số.

Minh Quân

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068