Số ký hiệu văn bản

324/QĐ-UBDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

24-05-2019

Ngày hiệu lực

24-05-2019

Người ký

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng

Trích yếu

Quyết định Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch mở ngành đào tạo của Học viện Dân tộc năm 2019 (03 ngành trình độ đại học)

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: