Số ký hiệu văn bản

216/QĐ-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

14-05-2020

Ngày hiệu lực

14-05-2020

Người ký

TT Lê Sơn Hải

Trích yếu

Quyết định Ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác: