Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 11/4/2022 đến ngày 15/4/2022)

11/04/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(11/4/2022)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Nghỉ bù ngày Quốc giỗ

 

 

 

Thứ 3

(12/4/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo trực tuyến của Trường Đại học Thương mại, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc với COMA6 về thương thảo hợp đồng thuê trụ sở làm việc

Văn phòng Học viện

Theo thông báo của Văn phòng Học viện

COMA6

Thứ 4

(13/4/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định;

- Đại diện đơn vị chủ trì, cá nhân đề xuất nhiệm vụ cấp cơ sở.

Hội  trường tầng 3 nhà A

14h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự cuộc họp của Ủy ban Dân tộc về việc Kỷ niệm Ngày truyền thống Cơ quan công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2022) và triển khai Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Thông tin – Thư viện, Văn phòng Học viện, Bộ phận CTHSSV Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Đào tạo.

349 Đội Cấn

Thứ 5

(14/4/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

144 Xuân Thủy

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Hội đồng thanh lý xe ô tô

Văn phòng Học viện

Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Hội trường tầng 3 nhà A

15h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về công tác chuẩn bị Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4 của Học Viện Dân tộc.

Trung tâm Thông tin- Thư Viện

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Dân tộc;

- Lãnh đạo và viên chức Trung tâm Thông tin- Thư Viện;

- Đại diên đơn vị đối tác phối hợp.

Hội  trường tầng 3 nhà A

Thứ 6

(15/4/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ tại Học viện Hành chính Quốc gia

Văn phòng Học viện

 

77 Nguyễn Chí Thanh

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Ghi chú hoạt động trong tuần:

- Trung tâm Thông tin - Thư viện và Văn phòng Học viện cung cấp link phòng họp trực tuyến Zoom (No.1, No.2, No.3) của Học viện cho các đơn vị và trực đảm bảo đường truyền, kỹ thuật cho các cuộc họp trực tuyến.

- Thủ trưởng các đơn vị được giao đầu mối chuẩn bị nội dung các cuộc họp trực tuyến có trách nhiệm thông báo thành phần họp, link phòng họp trực tuyến Zoom của Học viện, chuẩn bị file tài liệu họp để share khi báo cáo tại cuộc họp trực tuyến.

- Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số báo cáo chuyên đề “Hôn nhân và gia đình dân tộc thiểu số phía Bắc (Trường hợp người Sán Dìu và Khơ Mú)” tại phòng họp trực tuyến tầng 2 nhà C vào 14h ngày 12/4/2022 (Thành phần theo thông báo của Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số).

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi sáng ngày 12/4/2022 và buổi chiều ngày 15/4/2022.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi chiều ngày 14/4/2022.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi chiều ngày 13/4/2022 và buổi sáng ngày 15/4/2022.

- TS. Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện giảng dạy lớp K1 ngành KTGD vào buổi sáng ngày 15/4/2022.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng Phòng Đào tạo đi công tác tại tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk từ ngày 11-16/4/2022.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Cơ bản; ThS. Hoàng Thị Xuân, Phó Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 04-15/4/2022.  

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ học lớp Kế toán viên chính từ ngày 15-17/4/2022.

- Các đồng chí thuộc diện F0, F1 thực hiện chế độ điều trị, cách ly và tham gia họp, làm việc trực tuyến theo lịch công tác của Học viện.

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068