Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ ngày 06/3/2023 đến ngày 10/3/2023)

06/03/2023

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(06/3/2023)

Cả ngày

Giám đốc

Trần Trung

Trưởng Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục tại Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Văn phòng Học viện

 

Thành phố Hà Nội

Thứ 3

(07/3/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo trực tuyến của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Phòng làm việc

Buổi chiều

Giám đốc

Trần Trung

Làm việc tại cơ quan

 

 

Phòng làm việc

Thứ 4

(08/3/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2023

Phòng Tổ chức cán bộ

Toàn thể viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Hội trường tầng 3 nhà A

9h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Tập thể Lãnh đạo Học viện về công tác cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

- Tập thể Lãnh đạo Học viện theo quy định;

- Trưởng phòng và chuyên viên chuyên quản của Phòng Tổ chức cán bộ.

Phòng họp tầng 2 nhà A

9h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Tọa đàm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

BCH Công đoàn Học viện

Toàn thể viên chức, hợp đồng lao động và sinh viên Học viện Dân tộc

Hội trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng thẩm định tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc nhóm đối tượng 3, 4

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

349 Đội Cấn

Thứ 5

(09/3/2023)

9h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về Dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc

Tổ Thẩm định

- Tổ trưởng Tổ Thẩm định; Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ;

- Thành phần tham dự theo giấy mời.

349 Đội Cấn

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị của Ủy ban Dân tộc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Văn phòng Đảng - đoàn thể

 

349 Đội Cấn

Thứ 6

(10/3/2023)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về công tác đào tạo trình độ đại học

Phỏng Đào tạo

Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các đơn vị: Phòng Đào tạo; Phòng Kế hoạch - Tài vụ; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; 3 Khoa chuyên môn.

Hội trường tầng 3 nhà A

13h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Văn phòng Học viện

 

Thành phố Hà Nội

Ghi chú:

- Công đoàn Học viện Dân tộc họp về phân công nhiệm vụ chuẩn bị tham gia Hội thi nấu ăn giỏi kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 08/3 của Công đoàn Ủy ban Dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A vào 14h ngày 06/3/2023 (Thành phần: Toàn thể BCH Công đoàn HVDT, Tổ trưởng, Tổ phó các tổ Công đoàn, thành viên đội dự thi nấu ăn);

- Công đoàn Học viện Dân tộc tham gia Hội thi nấu ăn giỏi kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 08/3của Công đoàn Ủy ban Dân tộc tại Ủy ban Dân tộc vào 14h ngày 07/3/2023 (Thành phần: Toàn thể BCH Công đoàn HVDT, Tổ trưởng, Tổ phó các tổ Công đoàn, thành viên đội dự thi nấu ăn);

- Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc họp chuyên môn tại phòng họp tầng 2 nhà C vào 9h00 ngày 06/3/2023 (Thành phần tham dự theo thông báo của Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc).

- Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc tổ chức họp trực tuyến Hội đồng tự đánh giá Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Lâm Đồng tại Phòng họp tầng 2 nhà C vào 14h00 ngày 12/3/2023 (Thành phần tham dự theo thông báo của Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc).

 - TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng Đào tạo; đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từ ngày 01-08/3/2023.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc làm việc chuyên môn với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Vụ Tổ chức cán bộ vào buổi sáng ngày 06/3/2023; nghỉ phép từ ngày 09-10/3/2023.

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ chủ trì kiểm tra quyết toán các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện từ ngày 06-10/3/2023; làm việc với Kho bạc, Vụ Kế hoạch-Tài chính vào buổi chiều ngày 10/3/2023.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế nghỉ phép ngày 06/3/2023.

- TS. Trần Đăng Khởi, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc nghỉ phép từ ngày 09-10/3/2023.

- ThS. Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện làm việc với Công đoàn Ủy ban Dân tộc vào ngày 07/3/2023; nghỉ phép từ ngày 9-10/3/2023.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068