Lịch làm việc của Ban Giám đốc Học viện Dân tộc (Tuần từ 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022)

24/10/2022

Thời gian

Lãnh đạo Học viện chủ trì/ tham gia

Nội dung

Đơn vị/ cá nhân đầu mối chuẩn bị nội dung

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ 2

(24/10/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội ý công tác tuần của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội

Phòng Tổ chức cán bộ

Thành phần tham dự theo thông báo của Phòng Tổ chức cán bộ (bộ phận Công tác học sinh, sinh viên)

Hội trường tầng 3 nhà A

15h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

136 Xuân Thủy

Thứ 3

(25/10/2022)

8h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp Đảng ủy Học viện định kỳ tháng 10/2022

Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Công đoàn;

- Bí thư Đoàn thanh niên;

- Thư ký Hội đồng Học viện;

- Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Hội trường tầng 3 nhà A

10h00

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp về tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước năm 2022

Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Thành phần tham dự theo thông báo của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc

Hội  trường tầng 3 nhà A

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm ngày phát hành số báo đầu tiên của Báo Dân tộc và Phát triển

Văn phòng Học viện

 

349 Đội Cấn

Thứ 4

(26/10/2022)

Buổi sáng

Giám đốc

Trần Trung

Khám sức khỏe định kỳ

 

 

Hà Nội

15h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội nghị tại Bộ Nội vụ

Văn phòng Học viện

 

8 Tôn Thất Thuyết

Thứ 5

(27/10/2022)

9h30

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự họp Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

136 Xuân Thủy

12h30

Giám đốc

Trần Trung

Chủ trì họp trực tuyến về Đại hội Hội Giáo dục Toán học Việt Nam

Văn phòng Học viện

 

Phòng làm việc

Thứ 6

(28/10/2022)

8h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo quốc gia tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng Học viện

 

Tỉnh Vĩnh Phúc

14h00

Giám đốc

Trần Trung

Tham dự Hội thảo về biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam

Văn phòng Học viện

 

Thành phố Hà Nội

Ghi chú:

- Đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ làm việc vớiVụ Kế hoạch - Tài chính,Cục thuế Hà Nội vào buổi sáng ngày 25/10/2022; làm việc với Kho bạc, Vụ Kế hoạch- Tài chính vào buổi chiều ngày 28/10/2022.

- ThS. Phạm Thị Kim Cương, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa Cơ bản giảng dạy lớp ĐH khóa II ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 1 Nhà C vào buổi chiều ngày 24/10/2022; dự Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc của thành phố Hà Nội vào 9h30 ngày 25/10/2022.

- TS. La Đức Minh, Trưởng Phòng Đào tạo giảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi sáng ngày 25/10/2022.

- TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế giảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi chiều ngày 26/10/2022 và buổi chiều ngày 27/10/2022; nghỉ phép từ ngày 24-25/10/2022 và ngày 28/10/2022.

- TS. Trần Đăng Khởi, Phó Trưởng Khoa phụ trách Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc nghỉ phép từ ngày 24-25/10/2022; giảng dạy lớp ĐH khóa I ngành kinh tế giáo dục vùng DTTS tại giảng đường tầng 2 Nhà C vào buổi chiều ngày 25/10/2022 và buổi sáng ngày 28/10/2022; tham gia Đoàn vận động viên Học viện Dân tộc tham gia thi đấu giải thể thao của Công đoàn Viên chức Việt Nam năm 2022 từ ngày 26-27/10/2022.

- TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc làm việc với các Vụ, đơn vị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào ngày 26/10/2022; làm việc với các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc vào ngày 27/10/2022.

- TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượngđi công tác tại tỉnh Cao Bằng từ ngày 24-27/10/2022.

- ThS. Nguyễn Văn Chí, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đi công tác tại tỉnh Cao Bằng từ ngày 24-28/10/2022.

- ThS. Hà Quang Khuê, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc đi công tác tại tỉnh Hòa Bình từ ngày 27-28/10/2022.

- ThS. Phạm Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc đi công tác tại thành phố Cần Thơ từ ngày 24-28/10/2022.

- TS. Đậu Thế Tụng, Q. Trưởng Phỏng Tổ chức cán bộ tham dự Hội thảo tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào 8h30 ngày 28/10/2022.

- TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó Trưởng phòng Đào tạo nghỉ phép từ ngày 24-26/10/2022; tham gia nghiên cứu thực tế lớp Cao cấp lý luận chính trị từ ngày 27-28/10/2022.

- Đồng chí Lê Thị Thúy, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ tham gia nghiên cứu thực tế lớp Cao cấp lý luận chính trị từ ngày 27-28/10/2022.

- ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Phó Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ nghỉ phép từ ngày 12-31/10/2022.

- ThS. Nguyễn Thị Huyền My, Phó Chánh Văn phòng Học viện nghỉ phép từ ngày 24-25/10/2022.

- TS. Nguyễn Hồng Vỹ, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách dân tộc nghỉ phép từ ngày 27-28/10/2022.

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068