Số ký hiệu văn bản

19/KH-HVDT

Loại văn bản

Văn bản chỉ đạo điều hành

Ngày ban hành

01-03-2023

Ngày hiệu lực

01-03-2023

Người ký

Giám đốc

Trích yếu

Kế hoạch Tổ chức thi hết học phần học kỳ I lớp Kinh tế giáo dục vùng DTTS, khóa II năm học 2022-2023

Toàn văn

Tải về

Văn bản khác:
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068