Họp về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong tâm năm 2024

19/03/2024

     Sáng 19/3/2024, tại Học viện Dân tộc (HVDT) Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, HVDT tổ chức họp về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 gồm: phê duyệt kế hoạch, dự toán; xây dựng Đề án; công tác đào tạo, bồi dưỡng; Đề án vị trí việc làm; tổ chức hoạt động Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Chủ trì cuộc họp, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT; dự họp có Phó Giám đốc HVDT, Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản các đơn vị trong HVDT.

Toàn cảnh cuộc họp

     Theo GS.TS. Trần Trung, việc xây dựng Đề án, kế hoạch, dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là căn cứ để các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo đúng nội dung, tiến độ. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Phòng Kế hoạch - Tài vụ báo cáo tiến độ công tác quyết toán năm 2023 và phê duyệt kế hoạch, dự toán năm 2024; Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc về xây dựng 2 Đề án trình Thủ tướng Chính phủ; Phòng Đào tạo báo cáo tình hình triển khai công tác đào tạo, xây dựng hồ sơ ba công khai và tham mưu thực hiện ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Trường Đại học Thái Nguyên; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc nội dung tham mưu thực hiện quản lý Dự án 5.2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia và công tác bồi dưỡng; Phòng Tổ chức cán bộ về xây dựng Đề án vị trí việc làm; Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức hoạt động Ngày Khoa học và Công nghệ.

     Nội dung thảo luận tại cuộc họp tập trung những vấn đề còn vướng mắc và thống nhất giải pháp trong triển khai thực hiện; rà soát văn bản liên quan làm căn cứ để xây dựng, đề xuất nhiệm vụ; công tác phối hợp của đơn vị liên quan…

     Kết luận cuộc họp, GS.TS. Trần Trung giao Phó Giám đốc HVDT theo chuyên môn phụ trách, tập trung chỉ đạo, theo dõi, quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị; Phòng Kế hoạch - Tài vụ tham mưu với Giám đốc HVDT công tác tổ chức, quản lý nguồn ngân sách, chủ trì và phối hợp với các đơn vị thực hiện quyết toán năm 2023, trình kế hoạch, dự toán nhiệm vụ năm 2024; Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì nhiệm vụ, tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, rà soát văn bản liên quan và phối hợp với các đơn vị hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trình Hội đồng HVDT; các đơn vị trong HVDT chủ động xây dựng nội dung chuyên môn, phối hợp với đơn vị liên quan để triển khai nhiệm vụ được giao theo tiến độ đề ra.

                                                                       Thu Phương

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068