Họp Giao ban công tác tháng 7 năm 2024

04/07/2024

      Sáng 03/7/2024, tại Học viện Dân tộc (HVDT) Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, HVDT tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 7/2024 dưới sự chủ trì của GS. TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT; tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc HVDT và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS.TS. Trần Trung nhấn mạnh: Trong tháng 6/2024, Ban Giám đốc HVDT đã kịp thời chỉ đạo giải quyết những nội dung trọng tâm, thể hiện sự thống nhất trong công tác quản lý, điều hành. Đề nghị Văn phòng, căn cứ Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Ban Giám đốc để báo cáo rà soát tiến độ thực hiện của các đơn vị; nội dung chậm muộn, đơn vị chủ trì giải trình, đồng thời đề xuất thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2024.

    Theo báo cáo của Văn phòng, tháng 6/2024, HVDT hoàn thành 248/248 nhiệm vụ được giao; cơ bản các đơn vị đã chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, cụ thể: Khối Tổng hợp hoàn thành 116/116 nhiệm vụ; Khối Khoa học 72/72 nhiệm vụ; Khối Bồi dưỡng 37/37 nhiệm vụ; Khối Đào tạo 23/23 nhiệm vụ. Trong tháng 6, các đơn vị còn 09 nhiệm vụ châm hoàn thành so với kế hoạch.

     Sau khi thảo luận, các đơn vị thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7/2024 như sau:  Về xây dựng 02 Đề án trình Thủ tướng Chính phủ: tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Đề án theo ý kiến góp ý của các chuyên gia tại Hội thảo tham vấn. Tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia: Phối hợp với các địa phương trong tổ chức bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Hoàn thành tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho công chức, viên chức Ủy ban Dân tộc; viên chức Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn. Triển khai tổ chức công tác tuyển sinh khóa 4 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức các đoàn đi tư vấn tuyển sinh tại các địa phương. Thực hiện công tác mở mã ngành đào tạo của Học viện Dân tộc năm 2024. Thực hiện công tác khoa học: Tổ chức quản lý và triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ các cấp. Triển khai Quy chế Thành lập và Tổ chức nhóm nghiên cứu của Học viện. Tham mưu với Lãnh đạo Ủy ban về buổi gặp gỡ, trao đổi với Hội trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam (VAYSE) về việc tổ chức Hội thảo "Cách mạng công nghiệp 4.0- Cơ hội và thách thức với các dân tộc thiểu số VN". Tiếp tục thực hiện các kế hoạch chi tiết triển khai chiến lược phát triển Học viện thực hiện năm 2024…

     Kết luận Hội nghị, GS. TS. Trần Trung đề nghị các Phó Giám đốc HVDT theo chuyên môn phụ trách, tập trung chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc lãnh đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; các đơn vị chủ động tham mưu với Ban Giám đốc về nội dung chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Tổ đôn đốc kịp thời rà soát và báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ./.

Phạm Hiếu

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068