Học viện Dân tộc tổ chức họp triển khai hoạt động tuyển sinh trình độ đại học năm 2024

18/03/2024

     Ngày 18/3/2024, tại trụ sở Học viện Dân tộc đã diễn ra cuộc họp triển khai hoạt động tuyển sinh trình độ đại học năm 2024 dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Viết Hưng, Phó Giám đốc. Tham dự cuộc họp có đại diện một số phòng, khoa, trung tâm của Học viện Dân tộc.

Toàn cảnh cuộc họp

     Tại cuộc họp, TS. Nguyễn Thị Bích Thu, Phó trưởng Phòng Đào tạo đã báo cáo sơ bộ về tình hình hoạt động đào tạo hiện tại của Học viện, cũng như những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển sinh Khóa 4, năm 2024.

     Trên cơ sở đó, các đồng chí tham dự cuộc họp đã tiến hành thảo luận, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyển sinh năm học mới, đồng thời có phương hướng khắc phục, cải thiện những khó khăn trong công tác đào tạo hiện nay của Học viện Dân tộc.

     Kết luận cuộc họp, PGS. TS. Nguyễn Viết Hưng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu; Giao Phòng Đào tạo xây dựng quy chế, đề án, kế hoạch tuyển sinh cũng như các cơ chế, chính sách phục vụ cho công tác tuyển sinh; Giao Trung tâm Thông tin - Thư viện cập nhật các thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh, phối hợp đẩy mạnh truyền thông như lập fanpage nhằm nâng cao hiệu quả; Giao các Khoa vận động giảng viên, viên chức tham gia vào công tác tuyển sinh bằng nhiều hình thức khác nhau./.

Minh Quân

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068