Họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm  Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 theo diện tự túc kinh phí

10/07/2022

     Chiều 8/7/2022, tại trụ sở Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), GS.TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng, đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 theo diện tự túc kinh phí. Tham dự buổi họp có các thành viên Hội đồng; đại diện cơ quan chủ trì cùng cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Toàn cảnh buổi họp

     Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, Học viện Dân tộc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 theo diện tự túc kinh phí là “Nghiên cứu phương pháp giảng dạy các học phần lý luận chính trị phát huy tính tích cực của sinh viên tại Học viện Dân tộc. Đề tài do ThS. Hà Thị Giang, Khoa Cơ bản, Học viện Dân tộc đăng ký chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài là Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phương pháp giảng dạy đại học; nghiên cứu đặc điểm và phương pháp giảng dạy môn lý luận chính trị; nghiên cứu các phương pháp giảng dạy phù hợp với sinh viên Học viện Dân tộc và Đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các học phần Lý luận chính trị, phát huy tính tích cực học tập của sinh viên trong việc học các môn lý luận chính trị tại Học viện Dân tộc. Qua xem xét hồ sơ đăng ký của cá nhân, tổ chức đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2022, Hội đồng đã đánh giá, thuyết minh đề tài được xây dựng khá chi tiết, có tính khoa học và có tính ứng dụng vào thực tiễn cao. Nội dung nghiên cứu bám sát với mục tiêu và yêu cầu, phương pháp nghiên cứu phù hợp với các nội dung đề ra. Sản phẩm khoa học dự kiến đạt được có định lượng cụ thể. Tổ chức và các cá nhân đăng ký tham gia thực hiện có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai đề tài.

     Sau khi nghe nhận xét của các thành viên trong Hội đồng, GS.TS Trần Trung, Chủ tịch Hội đồng kết luận:  Đây là đề tài có ý nghĩa thực tiễn, có tính khả thi cao, nghiên cứu vấn đề có tính cấp thiết trong việc phát triển, nâng cao chất lượng giảng dạy của Học viện Dân tộc trong thời gian tới. Chủ tịch hội đồng đánh giá cao việc chuẩn bị hồ sơ, thuyết minh đề tài của cá nhân đăng ký chủ nhiệm. Chủ tịch Hội đồng cũng yêu cầu cá nhân chủ nhiệm thực hiện đề tài chỉnh sửa các lỗi văn bản;  phạm vi nghiên cứu của đề tài cần cụ thể, kết cấu nội dung phải điều chỉnh cho phù hợp; bổ sung, hoàn thiện phần tổng quan theo hướng tập trung cho lĩnh vực nghiên cứu, làm rõ các phương pháp nghiên cứu như các ý kiến đóng góp của Hội đồng... đồng thời đề nghị Phòng Khoa học và hợp tác quốc tế khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để đề tài được triển khai theo đúng kế hoạch.

Phạm Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068