Lễ cấp sắc Pụt Tày

04/01/2019

Trong lịch sử hình thành và phát triển của mình, người Tày ở nước ta không chỉ sáng tạo mà còn luôn luôn có ý thức giữ gìn, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa tộc người. Trong cuốn sách này, tác giả chọn đối tượng nghiên cứu là Lễ cấp sắc Pụt Tày ở huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn. Lễ cấp sắc này thuộc dòng Pụt Tày nam, một dòng Pụt khá phổ biến ở khu vực người Tày huyện Ba Bể hiện nay. Đây là việc làm cần thiết nhằm qua đó góp phần gìn giữ và giới thiệu một số nét văn hóa tâm linh của người Tày ở huyện Ba Bể nói riêng và người Tày, Nùng ở Việt nam nói chung, trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Tác giả: Cao Thị Hải

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068