Họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

28/06/2019

     Ngày 27/6/2019, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc Dân tộc đã tổ chức họp Hội đồng tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2030”, Mã số CTDT.28.17/16-20” do TS. Nguyễn Văn Dũng làm Chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi Họp tự đánh giá

     Tham dự buổi họp có TS. Hoàng Xuân Lương, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Chủ tịch Hội đồng; các thành viên trong Hội đồng; đại diện Văn phòng Chương trình CTDT/16-20; đại diện Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc; đại diện cơ quan chủ quản và cơ quan chủ trì nhiệm vụ cùng các thành viên trong Ban Chủ nhiệm Đề tài.

     Tại buổi nghiệm thu, Chủ nhiệm Đề tài - TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, Học viện Dân tộc, đã trình bày tóm tắt nội dung Đề tài, quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm khoa học và tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

     Ngày 14/3/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 402/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới, trong đó giao Ủy ban Dân tộc nhiệm vụ: Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 4 nhóm đối tượng. 

     Để thực hiện nhiệm vụ trên, cần một công trình nghiên cứu một cách có hệ thống về thực trạng chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc theo 4 nhóm đối tượng, trên cơ sở đó đề xuất chương trình, bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2030.

     Việc triển khai đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2030 là một hoạt động hết sức cấp thiết nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức, từ đó đề xuất chương trình, phương pháp giảng dạy, giải pháp, cơ chế tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2030.

     Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài báo cáo, Các thành viên Hội đồng đã thảo luận, đánh giá và góp ý cho nội dung Đề tài.  Các ý kiến đã chỉ ra những nội dung đáp ứng yêu cầu, đồng thời phân tích, làm rõ những điểm cần chỉnh sửa, bổ sung, đề xuất các phương pháp tiếp cận vấn đề phù hợp với Đề tài.

     Phát biểu kết luận cuộc họp, TS. Hoàng Xuân Lương, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của các thành viên trong Hội đồng, đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài căn cứ những ý kiến phản biện, đóng góp để chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung Đề tài. Các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá đạt yêu cầu và đồng ý nghiệm thu tự đánh giá/.

Minh Quân

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068