Họp Tổ thẩm định nội dung và kinh phí  các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2024

22/05/2024

     Sáng 22/5/2024, tại phòng họp tầng 3, nhà A, Học viện Dân tộc đã diễn ra cuộc họp của Tổ thẩm định nội dung và kinh phí các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2024. TS. Phạm Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc chủ trì cuộc họp, với sự tham gia của lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, chuyên viên chuyên quản cùng các chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2024.

Ảnh: Toàn cảnh cuộc họp

     Phát biểu trong cuộc họp, đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ cho rằng dự toán của các đề tài về cơ bản đã đầy đủ, đề nghị Tổ thẩm định dựa vào hàm lượng chuyên môn để quyết định phân bổ nguồn kinh phí cho phù hợp. TS. Nguyễn Thị Thân Thủy, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế cũng cho rằng nên tăng kinh phí cho các đề tài có hàm lượng khoa học cao hơn. Đồng thời, các chủ nhiệm của đề tài cũng lần lượt trình bày tóm tắt những vướng mắc, thuận lợi cũng như khó khăn khi thực hiện các đề tài và đề xuất một số kiến nghị để Tổ thẩm định xem xét.

     Sau khi lắng nghe những ý kiến trình bày, TS. Phạm Xuân Hoàng, Tổ trưởng Tổ thẩm định đã đưa ra một số kết luận như sau: (1) Các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2024 đều đạt yêu cầu và được thông qua về hàm lượng khoa học. (2) Các dự toán đã dựa trên mẫu mới nhất, đảm bảo theo yêu cầu; đồng ý với các định mức dự toán như hiện tại. (3) Chủ nhiệm các đề tài cần làm rõ thông tin về dự toán, liên hệ trực tiếp với kế toán chuyên quản để nắm bắt các thông tin cần thiết. (4) Các sản phẩm phải được thể hiện trong các báo cáo gửi Tổ thẩm định. (5) Đề nghị Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế tiếp tục hỗ trợ chủ nhiệm các đề tài về phần pháp lý; Phòng Kế hoạch - Tài vụ hỗ trợ về phần dự toán, kinh phí.

Công Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068