Họp về công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024

10/04/2024

     Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp của Học viện Dân tộc (HVDT); thực hiện Quyết định số 141/QĐ-HVDT ngày 17/6/2019 của Giám đốc HVDT về ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp của HVDT. Ngày 09/4/2024 tại trụ sở HVDT, Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, HVDT tổ chức họp về công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 dưới sự Chủ trì của GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT; dự họp có TS. Phạm Xuân Hoàng, Phó Giám đốc HVDT, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc, Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc.

Toàn cảnh cuộc họp

    Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, GS.TS. Trần Trung yêu cầu các đơn vị tập trung báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ; những thuận lợi, bất cập trong phương thức, phân cấp và cơ chế quản lý; đề xuất giải pháp thực hiện, với mục tiêu tạo điều kiện cho đơn vị quản lý cũng như thực hiện Đề tài, Dự án. Theo chuyên môn được giao, các đơn vị đã báo cáo, thảo luận và đề xuất một số nội dung chủ yếu liên quan đến tiếp nhận hồ sơ, thành lập Hội đồng, theo dõi nhiệm vụ, thực hiện Quy chế quản lý tài chính, việc tuân thủ chế độ báo cáo của Chủ nhiệm Đề tài, Dự án, cụ thể mốc thời gian trong kế hoạch triển khai, Quy chế quản lý khoa học và công nghệ…

     Kết luận cuộc họp, GS.TS. Trần Trung triển khai một số nội dung trọng tâm như thống kê danh mục, tiến độ thực hiện từng nhiệm vụ; xây dựng hệ thống Quy chế để quản lý, rà soát Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của HVDT để cập nhật văn bản mới. Các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao để tham mưu với Ban Giám đốc HVDT trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện theo quy trình và tiến độ kế hoạch đề ra.

Thu Phương

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068