Họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở lần 1 năm 2024: Đề tài “Nghiên cứu vấn đề quản lý văn hóa dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập và phát triển phục vụ giảng dạy học phần Quản lý văn hóa dân tộc”

10/04/2024

     Ngày 09/4/2024, tại trụ sở Học viện Dân tộc (HVDT) Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở lần 1 năm 2024 đối với Đề tài “Nghiên cứu vấn đề quản lý văn hóa dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập và phát triển phục vụ giảng dạy học phần Quản lý văn hóa dân tộc”; do Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số Chủ trì và TS. Trần Quốc Hùng làm Chủ nhiệm. Chủ trì cuộc họp GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT, Chủ tịch Hội đồng; dự họp có các Phản biện và Ủy viên Hội đồng theo Quyết định số 79/QĐ-HVDT ngày 01/4/2024 của Giám đốc HVDT, cùng Lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

     Tại cuộc họp, Hội đồng đã thông qua Quyết định thành lập Hội đồng; thành phần dự họp; điều kiện, kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký; chương trình, cách thức làm việc và bầu thư ký khoa học. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xác nhận hồ sơ đầy đủ, đảm bảo đáp ứng về hành chính. Đại diện nhóm nghiên cứu trình bày nội dung Đề tài, trong đó có xuất bản 01 cuốn sách, nghiên cứu điều tra và kinh phí thực hiện. Theo đó, Hội đồng đã thảo luận, thống nhất đánh giá căn cứ nội dung đơn đặt hàng để đối chiếu với hồ sơ tuyển chọn, cụ thể: Thuyết minh bám sát nội dung đặt hàng, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu phù hợp, mang tính ứng dụng, phục vụ môn học của Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số; bên cạnh đó, cần làm rõ và thu gọn phần tổng quan, điều chỉnh kết cấu các chương, nhóm mục tiêu nghiên cứu, chi tiết hóa nội dung triển khai, hệ thống khái niệm phải bám sát nội dung nghiên cứu, điều chỉnh nội dung cho phù hợp với thời gian và kinh phí thực hiện. Hội đồng đã thành lập Tổ kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu theo Quy chế; kết quả 82,6 % thành viên Hội đồng thông qua. 

     Kết luận cuộc họp, GS.TS. Trần Trung ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Hội đồng; nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Hội đồng để chỉnh sửa nội dung cho phù hợp; Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế kiểm soát, hướng dẫn nhóm nghiên cứu thực thiện thủ tục tiếp theo đúng quy trình.

Thu Phương

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068