Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2020

06/06/2020

STT

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

Thư ký

Khoa học

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

quản lý

Cơ quan Chủ trì

 

Tình trạng

 

1

Nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của Học viện Dân tộc

TS. Trần Thùy Dương

ThS. Trịnh Thị Sợi

Năm 2020

Học viện Dân tộc

Khoa Cơ bản

Đã

nghiệm thu

2

Giải pháp tuyển sinh trình độ đại họctại Học viện Dân tộc giai đoạn 2021 - 2025

ThS. Trần Đăng Khởi

ThS. Lý  Thu Hằng

Năm 2020

Học viện Dân tộc

Khoa Cơ bản

 Đã

nghiệm thu

3

Hệ thống hóa các chính sách dân tộc phục vụ biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng tại Học viện Dân tộc

TS. Vũ Thị Thanh Minh

ThS. Ngô Thị Trinh

Năm 2020

Học viện Dân tộc

Viện Nghiên cứu văn hóa dân tộc

Đã

nghiệm thu

4

Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc

ThS. Ngô Thị Phương Quý

ThS. Dương Hiền Dịu

Năm 2020

Học viện Dân tộc

Phòng KH và HTQT

Đã

nghiệm thu

5

Nghiên cứu các mô hình công tác học sinh, sinh viên của Học viện Dân tộc giai đoạn 2020 - 2025

ThS. Nguyễn Thị Nhiên

ThS. Vũ Quốc Vương

Năm 2020

Học viện Dân tộc

Phòng Công tác chính trị và HSSV

Đã

nghiệm thu

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068