Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2018

06/06/2019

STT

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm

Thư ký

Khoa học

 

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

quản lý

Cơ quan Chủ trì

Tình trạng

 

1

Bồi dưỡng tri thức phương pháp cho học sinh dân tộc thiểu số trong dạy học toán ở trường Trung học phổ thông

TS. La Đức Minh

ThS. Đỗ Thúy Hằng

2018

Học viện Dân tộc

 

Khoa Sau Đại học

 

Đã nghiệm thu

2

Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 tới vấn đề việc làm của người dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam (qua khảo sát tỉnh Thái Nguyên)

TS. Phí Hùng Cường

ThS. Vũ Đức Long

2018

Học viện Dân tộc

Phòng Đào tạo

 

Đã nghiệm thu

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068