Học viện Dân tộc tăng cường phối hợp trong công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học đảm bảo an ninh, trật tự

10/10/2019

       Ngày 09/10, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc - Ủy ban Dân tộc  và Học viện Chính trị Công an Nhân dân - Bộ Công an đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học đảm bảo an ninh, trật tự.

Toàn cảnh buổi Lễ ký kết

       Với mục tiêu phát huy lợi thế của mỗi bên trong từng lĩnh vực hợp tác, 02 Học viện thông qua Chương trình phối hợp công tác trong các lĩnh vực: Hợp tác đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành theo năng lực và nhu cầu, thế mạnh của hai bên; Hợp tác tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, giảng viên và các đối tượng có nhu cầu học tập; Hợp tác trong biên soạn tài liệu, giáo trình và các hoạt động nghiên cứu khoa học; Tổ chức hợp tác các cuộc hội thảo trong nước và quốc tế; Hợp tác giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

PGS.TS. Trần Trung - Q. Giám đốc HVDT phát biểu tại Lễ ký kết

       PGS.TS. Trần Trung cho biết: Học viện Chính trị Công an Nhân dân và Học viện Dân tộc là 02 cơ quan có nhiều nét tương đồng trong tổ chức hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thời gian qua, lực lượng chuyên gia, nhà khoa học của 02 Học viện đã phối hợp, tham gia nhiều hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như nghiên cứu khoa học, việc ký kết lần này. PGS.TS. Trần Trung mong rằng Học viện Chính trị Công an Nhân dân sẽ đồng hành cùng Học viện Dân tộc trong các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học… đặc biệt là nghiên cứu khoa học công nghệ theo hướng thúc đẩy công bố quốc tế; bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức theo 04 nhóm đối tượng.

Thiếu tướng, PGS.TS. Trần Vi Dân - Giám đốc Học viện Chính trị

Công an Nhân dân phát biểu tại Lễ ký kết

       Về phía Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Thiếu tướng, PGS.TS. Trần Vi Dân - Giám đốc Học viện cho rằng: Trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc có nhiều vấn đề, nhiều nhiệm vụ đặt ra, đòi hỏi đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị phải luôn cố gắng, phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Việc ký kết Quy chế phối hợp với Học viện Dân tộc nhằm thực hiện tốt hơn những yêu cầu đặt ra trong tình hình mới về lĩnh vực công tác dân tộc cũng như an ninh, trật tự.

       Thiếu tướng, PGS.TS. Trần Vi Dân khẳng định: Việc ký kết là thủ tục rất quan trọng, là tiền đề cho việc triển khai các nội dung phối hợp, phục vụ cho sự phát triển của mỗi bên. Với sự tương đồng về hình thức hoạt động, về tầm nhìn và định hướng, kỳ vọng hai đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ, cộng tác hiệu quả, cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ được cấp trên giao.

PGS.TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT và Thiếu tướng, PGS.TS. Trần Vi Dân - Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân ký kết Quy chế phối hợp

       Trước sự chứng kiến của tập thể lãnh đạo hai cơ quan, PGS.TS. Trần Trung - Q. Giám đốc Học viện Dân tộc và Thiếu tướng, PGS.TS. Trần Vi Dân - Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học đảm bảo an ninh, trật tự.

       Theo đó, hai bên thống nhất: Phối hợp trong công tác nghiên cứu về các dân tộc, chiến lược, chính sách dân tộc phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự của đất nước góp phần xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc; chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về vấn đề dân tộc để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Phối hợp bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị; bồi dưỡng kiến thức lĩnh vực an ninh vùng đồng bào DTTS sinh sống cho đội ngũ cán bộ công an, cán bộ nguồn dân tộc. Phối hợp trong tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học; ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng giáo trình, tài liệu giảng dạy; trao đổi thông tin, tài liệu. Phối hợp trong các hoạt động đoàn thể, quần chúng và các hoạt động khác như: Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chương trình từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; thăm hỏi, chúc mừng và phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động của mỗi bên./.

Minh Quân

 

Tin liên quan
ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068