Văn hóa người Mông ở Nghệ An

12/04/2019

Tác giả đã giành nhiều thời gian, công sức để sưu tầm, luận giải, dựa trên cơ sở lý luận chủa Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân tộc.

Nội dung cuốn sách “Văn hóa người Mông ở Nghệ An” tác giả trình bày khá chi tiết và súc tích đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của người Mông ở Nghệ An, rút ra được nhiều kết luận bổ ích về triết học, dân tộc học; có thể làm tài liệu tham khảo bổ ích cho quá trình nghiên cứu và chỉ đạo hoạt động thực tiễn ở vùng người Mông, trân trọng giới thiệu tới bạn đọc./.

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068