Tác động của phương tiện truyền thông mới đối với văn hóa gia đình Việt Nam

03/06/2021

     Hiện nay, chúng ta đang bàn nhiều đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cuộc sống với những đảo lộn của cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 càng khiến chúng ta coi công nghệ, trong đó có internet, như một trong những phương tiện hữu hiệu để xử lý các mối quan hệ (gia đình, công việc, học tập, xã hội...) trong tình huống giao tiếp trực tiếp bị hạn chế. Có thể nói, internet - một trong những phát minh vĩ đại nhất của con người đến thời điểm hiện nay, có khả năng làm thay đổi cả thế giới. Trên nền tảng công nghệ này, các phương tiện truyền thông mới ra đời, với mong muốn làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thuận tiện hơn. Tuy nhiên, phương tiện truyền thông mới xuất hiện cũng đã kéo theo cách suy nghĩ mới, lối sống mới, ngôn ngữ mới cùng nhiều hệ lụy khác.

     Sự xuất hiện của các phương tiện truyền thông mới ở Việt Nam những năm vừa qua đã tạo nên những thay đổi sâu sắc trong đời sống xã hội nói chung, lối sống của gia đình nói riêng. Sự thay đổi ẩy không chỉ dừng lại ở những biểu hiện bên ngoài của gia đình, mà còn làm thay đổi bản chất của gia đình cũng như đời sống tâm lý, thói quen của mỗi cá nhân trong gia đình theo cả chiều hướng tích cực và tiêu cực.

     Cuốn sách Tác động của phương tiện truyền thông mới đối với văn hóa gia đình Việt Nam do Tiến sĩ Vũ Diệu Trung chủ biên cùng tập thể các tác giả đã bước đầu lý giải những thay đổi về văn hóa gia đình ở Việt Nam trước tác động của phương tiện truyền thông mới. Từ đó đưa ra một số đề xuất, giải pháp nhằm phát huy tính tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của phương tiện truyền thông mới đối với văn hóa gia đình Việt Nam.

     Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Viện trưởng

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 PGS. TS. BÙI HOÀI SƠN

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068