Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật

17/07/2019

 

Xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu nghiên cứu lý luận chung về nhà nước và pháp luật của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của học sinh, sinh viên. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-sự thật tái bản lần thứ hai cuốn Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật, gồm ba phần với những nội dung cơ bản sau:

Phần I: Các vấn đề chung

Phần II: Các kiểu nhà nước và pháp luật

Phần III: Các yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp luật

Giáo trình được cập nhật thêm những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, do PGS.TS. Nguyễn Minh Đoan giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội biên soạn. Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nghiên cứu, tham khảo.

Minh Quân

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068