UBDT: Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng tham mưu, triển khai thực hiện để hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

15/12/2022

     Chiều 15/12, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của UBDT dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác CCHC của các vụ, đơn vị.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của UBDT dự và chủ trì hội nghị.

     Năm 2022, Công tác CCHC của UBDT đã được Lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, cơ bản đã đạt được theo kế hoạch đề ra. Công tác cải cách tổ chức bộ máy đã được triển khai nghiệm túc, đạt kết quả cao; công tác tài chính công được công khai, minh bạch; việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ cho công việc ngày càng phát huy hiệu quả...

     Năm 2022, Kế hoạch hoạt động của UBDT gồm 33 hoạt động và nhiệm vụ, triển khai trên 07 lĩnh vực CCHC. Đến nay, UBDT đã hoàn thành 28/33 hoạt động, nhiệm vụ; đạt 84,8% so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, UBDT đã đạt được một số kết quả nổi bật như: là một trong các bộ, ngành sớm ban hành trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT theo nhiệm kỳ Chính phủ 2021 - 2026; sắp xếp kiện toàn tổ chức trong bên trong của các vụ, đơn vị; căn cứ Nghị định mới ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị.

Quang cảnh phiên họp

     Từng bước triển khai hiệu quả công tác phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và ứng dụng CNTT trong UBDT; trụ sở mới Ủy ban hiện đại, hệ thống thiết bị máy móc được trang bị đồng bộ; các vụ, đơn vị đã tổ chức họp trực tuyến, khai thác hệ thống phòng họp số để giảm tải thời gian, chi phí.

     Triển khai tốt công tác quy hoạch bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026, quy hoạch nhiệm kỳ 2026 - 2031; ban hành kế hoạch triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 đối với chức danh Lãnh đạo UBDT.

     Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến về CCHC được UBDT thực hiện thường xuyên, đa dạng về phương pháp, trong đó lồng ghép CCHC với công tác chuyên môn, tuyên truyền tại các cuộc họp cơ quan, đơn vị, qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức nắm vững các nội dung cơ bản về CCHC. Đồng thời, tuyên truyền CCHC trên Cổng thông tin điện tử ỦUBDT, Trang tin thành phần CCHC, tuyên truyền Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc... kết quả đã đăng tải 45 bài viết về CCHC.

Ông Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu ý kiến tại Hội nghị

     Tại phiên họp, Văn phòng Ủy ban đã báo cáo tổng kết công tác ứng dụng triển khai ISO năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của UBDT; công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của UBDT; Trung tâm Chuyển đổi số đã báo cáo tổng kết công tác chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong CCHC năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023.

     Đánh giá về nhiệm vụ CCHC của UBDT thời gian qua, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cho rằng, những năm gần đây, công tác CCHC của UBDT đã có sự chuyển dịch tốt; cán bộ, công chức, viên chức đã nhận thức rõ hơn về ý nghĩa việc thực hiện CCHC, cùng với cả nước bước vào thực hiện Chính phủ điện tử.

Ông Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc phát biểu ý kiến

     Để tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC trong năm tới, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh, các cấp ủy, người đứng đầu các vụ, đơn vị cần thống nhất nhận thức: CCHC là một nhiệm vụ quan trọng, cơ bản, xuyên suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, là việc khó khăn, phải làm lâu dài.

     Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị: các vụ, đơn vị cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng tham mưu, triển khai thực hiện; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về CCHC, quy trình ISO, khai thác hệ thống điều hành tác nghiệp, chuyển đổi số; tăng cường ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa nền hành chính; hoàn thiện quá trình chuyển đổi số vững chắc, đảm bảo liên thông, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất; và quy trình hóa việc giải quyết công việc theo tiêu chuẩn ISO.

Theo ubdt.gov.vn

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068