Học viện Dân tộc tổ chức lớp Tập huấn sử dụng Hệ điều hành tác nghiệp của Ủy ban Dân tộc

29/11/2023

      Sáng ngày 28/11/2023, Học viện Dân tộc đã tổ chức lớp Tập huấn sử dụng Hệ điều hành tác nghiệp của Ủy ban Dân tộc. Tham dự buổi tập huấn bao gồm toàn thể viên chức, người lao động trong Học viện.

Toàn cảnh buổi Tập huấn

      Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của CNTT đang làm thay đổi đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Ứng dụng CNTT sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và giúp các hoạt động chuyên môn của Học viện ngày càng tốt hơn.

      Việc ứng dụng, khai thác Hệ Điều hành tác nghiệp giúp Ban Giám đốc và Văn phòng Học viện theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, nhiệm vụ được giao; thống kê tình hình thực hiện các chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc đã ban hành bằng văn bản, hoặc các ý kiến kết luận tại các cuộc họp, hội nghị; các đơn vị cũng như chuyên viên tham mưu đều theo dõi được tiến trình xử lý văn bản cho tới khi ban hành; tin học hóa quy trình xử lý văn bản. Từ đó, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

      Sau khi hướng dẫn tại hội trường, các chuyên gia đã tiến hành hướng dẫn, tập huấn trực tiếp tại từng đơn vị của Học viện Dân tộc./.

Minh Quân

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068