Danh mục sáng kiến kinh nghiệm được công nhận năm 2019

13/06/2020

A

Tên sáng kiến

Chủ trì/Đồng chủ trì sáng kiến

Đơn vị chủ trì

Ghi chú

 

SÁNG KIẾN ĐỢT 1/2019

Quyết định số 572/QĐ-HVDT ngày 22/11/2019 của Giám đốc Học viện Dân tộc

về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 1/2019

1

Xây dựng tiêu chuẩn chức danh và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động biệt phái lãnh đạo cấp Phòng của HVDT

1. TS. Đậu Thế Tụng

Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

2. ThS. Vũ Thị Thu Trang

CV Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

 

2

Xây dựng Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Phòng và tương đương trực thuộc Học viện Dân tộc

1. TS. Đậu Thế Tụng

Q. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

2. CN. Nguyễn Thị Kiều Nhung

CV Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

 

3

Quy trình tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP tại Học viện Dân tộc

1. CVC. Hàn Thị Minh Thảo

Trung tâm BDKTCTDT

2. ThS. Trịnh Thị Sợi

Trung tâm BDKTCTDT

Trung tâm BDKTCTDT

 

4

Đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận HVDT

1. ThS. Đỗ Thị Thu Hiên

Trưởng phòng CTCT-HSSV

2. CN. Nông Hồng Sơn

Phó Trưởng phòng CTCT-HSSV

Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên

 

5

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân sự tiền lương ở Trung tâm HTĐTPTNNL vùng DT&MN trực thuộc Học viện Dân tộc

1. ThS. Vũ Thùy Minh

CV Phòng Kế hoạch - Tài vụ

2. CN. Lê Thị Thúy

Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

 

6

Đổi mới quy trình quản lý hồ sơ viên chức và người lao động của Học viện Dân tộc

1. ThS. Nguyễn Thị Huyền My

CVC Phòng Tổ chức cán bộ

2. ThS. Phạm Thị Hường

CV  Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

 

7

Giải pháp đổi mới nội dung và hình thức của Tạp chí NCDT theo hướng tiếp cận 10 tiêu chuẩn của ACI

1. TS. Vũ Thị Thanh Minh

Tổng Biên tập Tạp chí NCDT

2. PGS. TS. Ngô Quang Sơn

Nguyên PGĐ Học viện Dân tộc

Tạp chí Nghiên cứu dân tộc

 

8

Thực hiện công tác xã hội hóa, liên hệ với Cục xuất bản, in và pháp hành trên địa bàn thành phố Hà Nội để tăng nguồn tư liệu Thư viện,  phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng của Học viện Dân tộc

1. CN. Bùi Ánh Thơ

Phó Giám đốc Trung tâm TT-TV

2. ThS. Nguyễn Thu Phương

CV. Trung tâm TT-TV

Trung tâm Thông tin  - Thư viện

 

 

 

SÁNG KIẾN ĐỢT 2/2019

Quyết định số 692/QĐ-HVDT ngày 04/12/2019 của Giám đốc Học viện Dân tộc

về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 2 năm 2019

1

Một số biện pháp nâng cao chất lượng lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ hành chính tại Học viện Dân tộc

1. ThS. Nguyễn Thị Hạnh

Chánh Văn phòng Học viện

2. ThS. Nguyễn Thị Nhung

Cán sự Văn phòng Học viện

Văn phòng Học viện

 

2

Ứng dụng bộ công cụ Microsoft Office 365 Education trong hoạt động điều hành, quản lý và phục vụ công tác chuyên môn của Học viện Dân tộc

1. TS. Nguyễn Hồng Hải

Giám đốc Trung tâm TT-TV

2. KS. Chu Minh Quân

Trung tâm TT-TV

Trung tâm Thông tin  - Thư viện

 

3

Giải pháp nâng cấp giao diện và xây dựng hệ thống bảo mật an toàn thông tin nhằm tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử Học viện Dân tộc

1. TS. Nguyễn Hồng Hải

Giám đốc Trung tâm TT-TV

2. KS. Phạm Văn Hiếu

Trung tâm TT-TV

Trung tâm Thông tin  - Thư viện

 

 

4

Quy trình xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở của Học viện Dân tộc

1. TS. Nguyễn Thị Thân Thủy

Phó Trưởng phòng KH&HTQT

2. ThS. Nguyễn Thị Hảo

NCV phòng KH&HTQT

Phòng Khoa học và

Hợp tác quốc tế

 

5

Quy định quản lý phôi chứng chỉ và cấp phát chứng chỉ bồi dưỡng của Học viện Dân tộc

1. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL

2. ThS. Vũ Đăng Truyền

CV phòng Khảo thí và ĐBCL

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

 

6

Quy trình đề xuất, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với chức năng, nhiệm vụ của Học viện Dân tộc

1. TS. Nguyễn Hồng Vỹ

Viện trưởng Viện CL&CSDT

2. CN. Hà Thị Hòa

Viện CL&CSDT

 

Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc.

 

7

Mô hình kiện toàn hệ thống kế toán đơn vị sự nghiệp tại Viện CL&CSDT

1. TS. Nguyễn Hồng Vỹ

Viện trưởng Viện CL&CSDT

2. CN. Bùi Thùy Trang

Viện CL&CSDT

Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc

 

8

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn thư lưu trữ của Đảng ủy Học viện Dân tộc từ thực tiễn Văn phòng Đảng – Đoàn thể

1. ThS. Đinh Thị Phúc

CV. Phòng CTCT-HSSV

2. ThS. Vũ Quốc Vượng

CV. Phòng CTCT-HSSV

Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên

 

Tin liên quan